Amerikaanse jury: SCO is geen eigenaar van Unix

Een jury heeft tijdens een zitting van de rechtbank in Utah geoordeeld dat de auteursrechten van Unix bij Novell liggen en niet bij SCO. Toch wil SCO juridisch blijven doorvechten; het bedrijf heeft zijn pijlen nog steeds op IBM gericht.

Volgens de jury heeft Novell aannemelijk kunnen maken dat het de auteursrechten op de broncode van Unix in handen heeft, zo meldt AP. In 1995 verkocht Novell een deel van de Unix-broncode aan de firma Santa Cruz Operation of California, het latere SCO. Volgens SCO had het daarmee de volledige auteursrechten op Unix verkregen. In 2003 eiste SCO licentiegeld van bedrijven die Linux gebruikten of ontwikkelden, omdat het opensource-OS delen van de broncode van Unix zou gebruiken. Het sloot een licentie-overeenkomst met Sun, maar onder andere IBM werd voor de rechter gedaagd.

Novell stelde dat SCO geen zaak tegen IBM had, omdat het zelf nog altijd de auteursrechten op Unix bezat. SCO reageerde daarop door ook Novell voor de rechter te dagen. Deze zaak heeft het nu definitief verloren, nadat een lagere rechtbank eerder al tot een soortgelijke conclusie kwam. Bovendien dreigt SCO ook de zaak tegen IBM te verliezen, omdat nu is vastgesteld dat de rechten op Unix niet bij SCO liggen. Als dat zo is, is de vermeende inbreuk door IBM ook van de baan.

Het voor zijn voortbestaan vechtende SCO geeft toe dat de uitspraak een ‘tegenslag’ is, maar dat deze geen gevolgen heeft voor andere rechtszaken die het bedrijf voert. Novell meldde verheugd dat de uitspraak goed nieuws is voor de opensource-gemeenschap en voor Linux. Het bedrijf zei toe dat het ook in de toekomst zal blijven opkomen voor het intellectuele eigendom in Linux.

Source: Tweakers.Net