RH: SSH Client side connection timeout

June 25, 2014 | 0 Comments

Getting tired of waiting till ssh connection timeout kicks in ? There are 2 solutions to this issue : 1. Create ~/.ssh/config file   # touch ~/.ssh/config # chmod 600 [...]

RH: Converting keystores between JKS and P12

May 13, 2014 | 0 Comments

Converting keystores between JKS and P12 JKS → P12 keytool -importkeystore -srckeystore keystore.jks -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -destkeystore keystore.p12 P12 [...]

RH: OpenSSL connect via a proxy

May 7, 2014 | 0 Comments

Soms is het handig om met openssl te connecten met een externe website om te kijken of de communicatie goed gaat. In Enterprise omgevingen kun je niet direct naar het [...]

RoundCube: forward email messages

April 9, 2014 | 0 Comments

Forwarding Messages Using Roundcube How to set up email forwarding: Login to webmail using your email login and password. Choose Settings from the top menu bar. Click on the [...]

RH6: connect ldap-client to ldap-server

March 12, 2014 | 0 Comments

  Install the ldap client packages : yum install -y openldap openldap-clients pam_ldap nss-pam-ldapd authconfig yum install -y oddjob-mkhomedir oddjob Restart D-Bus, [...]

Oracle Java Archive ( oudere java versies )

January 20, 2014 | 0 Comments

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt een pop-up op je computer om je Java versie te updaten. Dit doe je en vervolgens werkt je (web)applicatie niet meer. Dan is het altijd [...]

Less secure!

December 12, 2013 | 2 Comments

Inleiding Indien het programma “less” via sudo uitgevoerd mag worden op een system dan bestaat de mogelijkheid om via less root-shell toegang te krijgen. Hiertegen dienen [...]
1 2 3 4 5 9